გარანტია

ხელშეკრულების გარანტია - შექმნილია 15 სექტემბერს 2019 წელი

პროდუქტის გარანტია

 1. პროდუქტის შეძენისას აუცილებლად გაეცანით გარანტიის ხელშეკრულებას
 2. ჩვენს  საიტზე არსებულ პროდუქციას საგარანტიო ვადა განსხვავდება.
 3. გარანტიის ხელშეკრულების მინიმალური ხანგრძლივობა 1 კვირიდან იწყება და 3 წლამდე გრძელდება.
 4. საგარანტიო ხელშეკრულება ფორმდება შეკვეთის მიღების დროს, კლიენტი ავსებს საგარანტიო ფორმას, ხელს აწერს და ინახავს.

რას გულისხმობს გარანტია

 1. პროდუქტი სანამ გაიგზავნება მანამდე მოწმდება ყველანაირად. რაიმე დეფექტის აღმოჩენის შემთხვევაში ვატყობინებთ მომხმარებელს და ვცვლით პროდუქტს
 2. თუ დეფექტი პროდუქტის მიწოდების მერე აღმოჩნდება, გარანტიის ხელშეკრულებით ან შეიცვლება ან დავიბრუნებთ
 3. თუ დეფექტი პროდუქტის მიწოდებიდან 1 კვირაში აღმოჩნდება, ნივთი ან შეიცვლება ან დავიბრუნებთ
 4. თუ დეფექტი 1 კვირის გასვლის მერე აღმოჩნდება, მაშინ ნივთს გადავცემთ ჩვენს ხელოსანს და შეკეთების შემდეგ გავუგზავნით კლიენტს
 5. თუ დეფექტის მომხმარებლის მიერ არასწორად გამოყენების საფუძველზე წარმოიქმნება ჩვენ პასუხისმგებლობას აღარ ვიღებთ
 6. გარანტიის ხელშეკრულების ვადის გასვლის მერე ჩვენ ნებისმიერ პრობლემის წარმოქმნაში პასუხისმგებელი აღარ ვართ
 7. საგარანტიოს გამოყენება კლიენტს მხოლოდ ერთხელ შეუძლია